KNIHOVNA

Knihovna, která sídlí v budově obecního úřadu, navázala ve svých začátcích na obecní knihovnu.Ta v menších rozměrech existovala už po druhé světové válce a byla umístěna v dnešní obřadní síni v budově obecního úřadu.

Obecním knihovníkem, který dobrovolně půjčoval jednou týdně, většinou v neděli dopoledne, byl pan Veselý. V roce 1965 byla knihovna profesionálně vedena knihovnicí paní Věrou Žaludovou. Po celkové rekonstrukci budovy obecního úřadu se knihovna stěhuje do dnešních prostor.

Od srpna roku 1969 do dnešní doby vede knihovnu (pouze s vyjímkou mateřské dovolené a studií dětí) paní Anna Turková.

Půjčovní doba knihovny:
 
Pondělí 8:00 - 11:30   12:00 - 17:00   půjčování knih
Úterý 8:00 - 11:30   12:00 - 16:00   internet pro veřejnost
Středa 8:00 - 11:30   12:00 - 17:00   půjčování knih
Čtvrtek 8:00 - 11:30   12:00 - 15:00   internet pro veřejnost
Pátek 8:00 - 11:30   12:00 - 15:00   internet pro veřejnost
 
Kontakt: tel. +420 313 549 454, knihovna.Cista@quick.cz

Dokumenty

Knihovní řád Obecní knihovny v Čisté (58kB)
Zřizovací listina (36kB)

Rozbor činnosti knihovny za rok 2007 (37kB)
Rozbor činnosti knihovny za rok 2006 (34kB)
Rozbor činnosti knihovny za rok 2005 (34kB)
Rozbor činnosti knihovny za rok 2004 (34kB)